Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Zrno Virje

Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Zrno Virje za pedagošku 2018./2019. godinu.

Obavijest o upisu u predškolu 2018./2019.

Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Zrno Virje za pedagošku 2019.-2020. godinu

OBAVIJEST 2019 – upis u program predškole

Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Zrno Virje za pedagošku 2020./2021. godinu

Obavijest o upisima 2020-2021 i zahtjev za upis

Upis u program predškole 2020.-2021.

Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Zrno Virje za pedagošku 2021.-2022. godinu

Obavijest o upisima 2021.-2022.

Upis u program predškole 2021. – 2022.

 

ZAHTJEV ZA UPIS U VRTIĆ ZA 2021.-2022. PED.GOD.

ZAHTJEV ZA UPIS – PREDŠKOLA