Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Zrno Virje

Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Zrno Virje za pedagošku 2018./2019. godinu.

Obavijest o upisu u predškolu 2018./2019.

Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Zrno Virje za pedagošku 2019.-2020. godinu

OBAVIJEST 2019 – upis u program predškole

Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Zrno Virje za pedagošku 2020./2021. godinu

Obavijest o upisima 2020-2021 i zahtjev za upis

Upis u program predškole 2020.-2021.

Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Zrno Virje za pedagošku 2021.-2022. godinu

Obavijest o upisima 2021.-2022.

Upis u program predškole 2021. – 2022.

Odluka o upisu djece za pedagošku 2022.-2023. god.

Upis u program predškole 2022. – 23.

Odluka o upisu djece za pedagošku 2023. – 2024. godinu