Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Zrno Virje

Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Zrno Virje za pedagošku 2018./2019. godinu.

Obavijest o upisu u predškolu 2018./2019.

Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Zrno Virje za pedagošku 2019.-2020. godinu

OBAVIJEST 2019 – upis u program predškole

Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Zrno Virje za pedagošku 2020./2021. godinu

Upis u program predškole 2020.-2021.