Dječji vrtić u Virju osnovan je 1954. godine na poticaj „Društva Naša djeca“  što je podržala i tadašnja lokalna samouprava.

1994. godine Općina Virje osniva vrtić kao samostalnu ustanovu pod imenom Zrno Virje čija je osnovna djelatnost – predškolski odgoj djece od navršenih godinu dana života pa do polaska u osnovnu školu. Sjedište vrtića je godinama bilo na adresi Trg Stjepana Radića 1, točnije u zgradi stare škole u mjesnom parku, tzv. „Krasotici“. Od samog početka rada u vrtiću nikad nisu bila smještena djeca jasličke dobi već samo od navršene 3. godine djetetova života i to iz razloga što sam prostor nije zadovoljavao standarde za primanjem djece jasličke dobi, kao i zbog nedovoljnog broja djece jasličke dobi. Tijekom godina pokazala se potreba za otvaranjem skupina za smještaj djece jasličke dobi. Kako bi povećala smještajne kapacitete i zadovoljila potrebe roditelja za smještajem djece te da bi osigurala djeci najbolje uvjete sukladno standardima i njihovim potrebama, Općina je 2013. započela gradnju novog dječjeg vrtića s jaslicama te je krajem 2015. godine vrtić i dovršen. Svečano otvorenje novog vrtića s jaslicama bilo je upriličeno u sklopu Martinjskih dana Općine Virje 2015., na sam Dan Općine, 11. studenog 2015. godine.

Nova zgrada vrtića je sada na adresi Frana Lugarića 50, u neposrednoj blizini Osnovne škole prof. F. V. Šignjara Virje.

Već 2022. godine vrtić postaje premalen te Općina Virje tokom 2023. godine provodi projekt dogradnje i opremanja prostora za nove dvije odgojno-obrazovne skupine sa svim potrebnim nusprostorijama za boravak djece. Realizacijom projekta osigurali su se dodatni kapaciteti za djecu vrtićke dobi kojima nismo mogli osigurati uvjete za sudjelovanje u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju. Dana 1. veljače 2024. započeo je s radom nadograđeni dio zgrade Dječjeg vrtića Zrno kojeg je Općina Virje gradila uz sufinanciranje Europske unije iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost.

Površina cijele građevinske čestice na kojoj se nalazi dječji vrtić iznosi 4.200 m2, a sam objekt je površine 1.400m².  Prostor vrtića je suvremeno opremljen, modernom i novom opremom, klimatiziran i sa klima komorama radi stalne ventilacije zraka, podnim i radijatorskim grijanjem.

Kratak opis prostora vrtića:

Projekt vrtića rađen je sukladno zahtjevima Državnog pedagoškog standarda te su radovi sukladno projektu izvedeni tako da prostorije zadovoljavaju higijensko – tehničke uvjete koji se odnose na osvijetljenost, sunčevu svjetlost, prozračivanje (prirodno i mehaničko), toplinsku zaštitu i zaštitu od buke, grijanje i hlađenje, opskrbu vodom, odvodnju otpadnih voda, električne instalacije, zaštitu od požara i zaštitu od provale.

U planiranju rada Dječjeg vrtića Zrno Virje polazište nam je dijete, njegove razvojne potrebe, interesi i želje.