Zakoni i pravilnici

https://www.zakon.hr/z/492/Zakon-o-pred%C5%A1kolskom-odgoju-i-obrazovanju

Zakon o ustanovama

Zakon o radu

Obiteljski zakon

 

Strateški  dokumenti

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja

 

Akti i dokumenti

Statut Dječjeg vrtića Zrno Virje

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Zrno Virje

 

Zahtjev za pristup informacijama

Katalog informacija-Dječji vrtić Zrno

Izvješće DV Zrno Virje o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće DV Zrno Virje o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće DV Zrno Virje o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće DV Zrno Virje o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće DV Zrno Virje o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

 

Financijski dokumenti

Godišnje financijsko izvješće za I-VI 2022. godine

BILJEŠKE 06-22

VRTIĆ -potvrda R-21

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana I-XII 2021.g.

Godišnje financijsko izvješće za 2021. godinu

BILJEŠKE 12-21

Tablica 1. Tablica 2.

Financijski plan DV Zrno Virje za 2022. godinu

Izmjene i dopune Financijskog plana DV Zrno Virje za 2021. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana I-XII 2020.g.

Godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu

BILJEŠKE 12-20

Tablica 1. Tablica 2.

Financijski plan DV Zrno Virje za 2021.godinu

Izmjene i dopune Financijskog plana DV Zrno Virje za 2020. g.

Procedura izdavanja i obračuna putnih naloga

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana DV Zrno Virje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

Procedura naplate prihoda DV Zrno Virje

Godišnje financijsko izvješće za 2019.

BILJEŠKE 12-19

Tablica 1. Tablica 2.

Financijski plan Dječjeg vrtića Zrno Virje za 2020. godinu

Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Zrno Virje za 2019. godinu

Godišnji obračun Financijskog plana DV Zrno Virje za 2018. god.

Financijski plan Dječjeg vrtića Zrno Virje za 2019.

Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Zrno Virje za 2018.

VRTIĆ-Objedinjena Excel datoteka proračunskih obrazaca za 2018. godinu_v 5.0.6

BILJEŠKE 12-18 VRTIĆ

Tablica 1.  Tablica 2.

Financijski plan Dječjeg vrtića Zrno Virje za 2018.

Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Zrno za 2017.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – Dječji vrtić Zrno za razdoblje 1.1 do 31.12.2017.

Tablice uz obvezne Bilješke za 2017.-Dječji vrtić Zrno

Financijski plan Dječjeg vrtića Zrno Virje za 2017. godinu

GODIŠNJI OBRAČUN FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA ZRNO VIRJE ZA 2016. GODINU

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA ZRNO VIRJE ZA 2016. GODINU

 

Javna nabava

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Izvješće o javnoj nabavi za 2021. godinu