Program Dječjeg vrtića Zrno Virje

Ciljevi programa su nam stvaranje, poticanje i daljnje njegovanje svih pozitivnih čimbenika u djetetovu životu, poštujući:

Boravak djeteta u dječjem vrtiću svakom djetetu  omogućuje razvijanje sposobnosti i kreativnosti kroz osmišljen cjelodnevni program u kojem se djetetu u pedagoški osmišljenom okruženju i uz stručnu pomoć odgojitelja omogućuju aktivnosti i igra prilagođena njegovim potrebama.

U okviru djelatnosti dječjeg vrtića zastupljeno je provođenje redovitog desetosatnog programa, odnosno cjelodnevni boravak djece u vrtiću, a ostvaruje se program odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane, socijalne skrbi djece u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djece i zahtjevima  roditelja, program predškole te drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja.

S ciljem očuvanja posebnosti i individualnosti, razvojem emocionalne i socijalne inteligencije  razvijamo sposobnosti svakog pojedinca, svakodnevno učimo djecu, ali i od djece kako biti siguran u sebe, sretan, hrabar i samostalan te uživamo u igri, druženju i učenju.

U vrtiću se provodi:

Cjelodnevni 10-satni program traje od 06:00 – 16:00h.

Cijena boravka djeteta u vrtiću koju plaćaju roditelji je:

Ostatak do pune ekonomske cijene boravka djeteta u vrtiću koja iznosi 350,00 eura snosi Općina Virje kao osnivač.

Vrtić u pedagoškoj 2023./2024. godini pohađa 104 djece u 5 odgojnih skupina – dvije jasličke i tri vrtićke.

A evo kako izgleda jedan dan u našem vrtiću:

Jedan dan u Dječjem vrtiću Zrno Virje

Svim srcem, ljubavlju, otvorenošću, znanjem i sposobnošću nastojimo djeci olakšati odrastanje i zadovoljiti njihove potrebe. Nastojimo ih odgojiti da vole, razumiju, nadaju se i njeguju pozitivne emocije.