Vježba evakuacije i spašavanja

Vježba evakuacije i spašavanja

Objavljeno, 18. lipnja 2021.

U četvrtak, 17.06.2021. u prijepodnevnim satima u našem vrtiću održana je vježba evakuacije i spašavanja kojom su djeca, odgojiteljice i ostali zaposlenici uspješno evakuirani iz prostora vrtića. Cilj vježbe je provjera provedbe Plana evakuacije i spašavanja, provjera osposobljenosti djelatnika i djece za postupanje u slučaju iznenadnog događaja u ovome slučaju potresa i naknadnog požara, kao i provjera brzine i učinkovitosti same evakuacije iz objekta te valjanost predviđenih pravaca evakuacije.

Uključivanjem sirene preko ručnog javljača požara svi prisutni su bili upozoreni da se dogodio potres i da žurno moraju napustiti prostor vrtića i izići na dvorište. Potres je ujedno uzrokovao i požar u prostorima vrtića. U isto vrijeme, vatrodojavna centrala je pozivom obavijestila vatrogasce DVD-a Virje, koji su u punoj opremi kroz nekoliko minuta već stigli do vrtića.

Zaposlenici i djeca svih odgojnih skupina u suradnji s virovskim vatrogascima i djelatnicima Eko sandie d.o.o. koji su cijelu vježbu nadzirali, uspješno su proveli vježbu evakuacije krećući se prema sigurnim mjestima, korištenjem unaprijed planiranih evakuacijskih puteva i izlaza prema Protokolu u slučaju potresa, odnosno požara.