Upisi u vrtić za 2023./2024. pedagošku godinu

Upisi u vrtić za 2023./2024. pedagošku godinu

Objavljeno, 25. travnja 2023.

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zrno Virje (KLASA: 601-04/23-01/12, URBROJ: 2137-71-23-1) upisi djece predškolske dobi (od navršenih godinu dana života zaključno s 31. 8. 2023. pa do polaska u školu) u Dječji vrtić Zrno Virje za pedagošku 2023./2024. godinu će se provoditi u periodu od 2. – 12. svibnja 2023. godine.

Za upis djeteta u vrtić, roditelj/skrbnik dužan je priložiti:

Prednost i način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić utvrđeni su Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju te Pravilnikom o upisu djece u Dječji vrtić Zrno Virje.

Prioriteti za upis djece u Dječji vrtić Zrno Virje su:

  • djeca koja imaju prebivalište na području Općine Virje;
  • djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata;
  • djeca iz obitelji s troje i više malodobne djece;
  • djeca oba zaposlena roditelja;
  • djeca s teškoćama u razvoju;
  • djeca samohranih roditelja/skrbnika;
  • djeca smještena u udomiteljskim obiteljima;
  • djeca u godini prije polaska u školu;
  • djeca roditelja koji primaju dječji doplatak.

Zahtjev za upis djeteta s potrebnom dokumentacijom može se predati, svaki radni dan u upisnom roku u vremenu od 10:00 do 15:00h; poslati poštom na adresu: Dječji vrtić Zrno Virje, Frana Lugarića 50, Virje ili skeniranu dokumentaciju poslati mailom na dv.zrno.virje@gmail.com.

Povjerenstvo za upis djece ima pravo provjere svih činjenica navedenih u Zahtjevu za upis djeteta i provjeru dokumentacije u prilogu.
Rezultati upisa će biti objavljeni nakon 1. lipnja 2023. ili će se moći provjeriti na broj telefona: 048/ 897 – 128.