SVJETSKI DAN KUHARA I SVJETSKI DAN JABUKA – 22.10.2019.