Obavijest o upisima u vrtić za 2022./2023. pedagošku godinu

Obavijest o upisima u vrtić za 2022./2023. pedagošku godinu

Objavljeno, 25. travnja 2022.

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zrno Virje (KLASA: 601-04/22-01/16, URBROJ: 2137-71-22-1) upisi djece predškolske dobi (od navršenih godinu dana života zaključno s 31. kolovoza 2022. pa do polaska u školu) u Dječji vrtić Zrno Virje za pedagošku 2022./2023. godinu će se provoditi u periodu od  2. – 13. svibnja 2022. godine.

Za upis djeteta u vrtić, roditelj/skrbnik dužan je priložiti:

 • zahtjev za upis djeteta u vrtić (obrazac se podiže u Vrtiću ili na web stranicama virje.hr i www.dv-zrno-virje.hr),
 • presliku rodnog lista djeteta,
 • preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika,
 • ostalu dokumentaciju radi utvrđivanja prednosti pri upisu djeteta.

Prednost i način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić utvrđeni su Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju te Pravilnikom o upisu djece u Dječji vrtić Zrno Virje.

Prioriteti za upis djece u Dječji vrtić Zrno Virje su:

 • djeca iz Općine Virje;
 • djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata;
 • djeca iz obitelji s troje i više malodobne djece;
 • djeca oba zaposlena roditelja;
 • djeca s teškoćama u razvoju;
 • djeca samohranih roditelja/skrbnika;
 • djeca smještena u udomiteljskim obiteljima;
 • djeca u godini prije polaska u školu;
 • djeca roditelja koji primaju dječji doplatak.

Zahtjev za upis djeteta s potrebnom dokumentacijom može se predati, svaki radni dan u natječajnom roku, u vremenu od 10:00 do 15:00h; poslati poštom na adresu: Dječji vrtić Zrno Virje, Frana Lugarića 50, Virje ili skeniranu dokumentaciju poslati mailom na dv.zrno.virje@gmail.com.

Povjerenstvo za upis djece ima pravo provjere svih činjenica navedenih u zahtjevu za upis djeteta i provjeru dokumentacije u prilogu.

Rezultati upisa će se nakon 01. lipnja 2022. moći provjeriti na broj telefona: 048/ 897 – 128.

 

ZAHTJEV ZA UPIS U VRTIĆ – 2022.-2023. ped.god.