Naše osoblje

Dječji vrtić Zrno Virje strukturom zaposlenika udovoljava Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/8 i 90/10).

Odgojiteljice – u svakoj odgojnoj skupini zaposlene su dvije odgojiteljice.

Pedagog – radi na pola radnog vremena, 20 sati tjedno.

Kuharica, pomoćni kuhar/čistač, čistačica– zaposlenici koje rade na poslovima prehrane, održavanja čistoće, pranja i glačanja.